BOFiP - Belgische Organisatie voor Fibromyalgie Patiënten

Leven met pijn en ongeloof

LEVEN MET PIJN EN ONGELOOF

door Professor De Ridder

Gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine EOS.

Overgenomen met toestemming van uitgever en auteur.

 klik hier: